Chưa phát hành Copywriting - Viết sao để thuyết phục người khác muốn đọc

Copywriting - Viết sao để thuyết phục người khác muốn đọc

Ebook
30,000

Mọi điều bạn cần biết về kỹ năng nghề copywriting. Những câu chuyện nghề, kiến thức ngành được truyền tải qua góc nhìn của một copywriter đi từ nghiệp dư đến đào tạo chuyên nghiệp. Bước khởi đầu thiết yếu cho các bạn trẻ đang muốn trở thành copywriter.


2% của 30,000,000
Còn 39 ngày

Mọi điều bạn cần biết về kỹ năng nghề copywriting. Những câu chuyện nghề, kiến thức ngành được truyền tải qua góc nhìn của một copywriter đi từ nghiệp dư đến đào tạo chuyên nghiệp. Bước khởi đầu thiết yếu cho các bạn trẻ đang muốn trở thành copywriter.

Mọi điều bạn cần biết về kỹ năng nghề copywriting. Những câu chuyện nghề, kiến thức ngành được truyền tải qua góc nhìn của một copywriter đi từ nghiệp dư đến đào tạo chuyên nghiệp. Bước khởi đầu thiết yếu cho các bạn trẻ đang muốn trở thành copywriter.


Tác giả


Bình luận

Các dự án khác

Dành riêng cho bạn

Có thể bạn quan tâm
Đặt sách ngay