iPub.vn Covid banner
10 Bước để thuyết trình ảo thành công (Tóm tắt sách)

1217 người đã xem

10 Bước để thuyết trình ảo thành công (Tóm tắt sách)

Ebook
Miễn phí

Nhu cầu thuyết trình ảo đang được gia tăng. 70% giám đốc các công ty quy mô vừa và lớn có ít nhất một nhân viên làm việc xa trụ sở. Tuy nhiên, trên một nửa số giám đốc này chưa từng được chỉ dẫn chính thức về cách giao tiếp từ xa hay quản lý những đội làm việc xa trụ sở. Phần lớn doanh nghiệp mua quyền sử dụng các công cụ thuyết trình trực tuyến phát hiện ra rằng chưa đến 25% nhân viên của họ cảm thấy có đủ năng lực để sử dụng những công cụ này

0%
Còn 28010 ngày

Hầu hết số nhân viên này hoặc có cảm giác sợ hãi đối với công nghệ hoặc chưa được đào tạo để sử dụng những công cụ này đúng cách. Mặc dù hàng ngày có trên 12 triệu buổi thuyết trình trực tuyến diễn ra, những người tham gia thường không say mê hoặc xem những buổi thuyết trình này là cách sử dụng thời gian hiệu quả.

Trong 10 bước để thuyết trình thành công, Wayne Turmel giúp người thuyết trình học cách phát triển những buổi thuyết trình ảo lôi cuốn và hiệu quả hơn.


Hầu hết số nhân viên này hoặc có cảm giác sợ hãi đối với công nghệ hoặc chưa được đào tạo để sử dụng những công cụ này đúng cách. Mặc dù hàng ngày có trên 12 triệu buổi thuyết trình trực tuyến diễn ra, những người tham gia thường không say mê hoặc xem những buổi thuyết trình này là cách sử dụng thời gian hiệu quả.

Trong 10 bước để thuyết trình thành công, Wayne Turmel giúp người thuyết trình học cách phát triển những buổi thuyết trình ảo lôi cuốn và hiệu quả hơn.Tác giả


Bình luận

Các Sản phẩm khác

Dành riêng cho bạn

Có thể bạn quan tâm
Vào đọc ebook
Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!