iPub.vn Covid banner

Điều khoản dịch vụ

iPub.vn       5 năm trước       2,896 lượt đọc

Điều khoản dịch vụ dành cho tác giả và độc giả.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

I. Quyền lợi của người sử dụng:

1. Sử dụng tất cả các dịch vụ trên iPub khi đã đăng ký/mua.

2. Cung cấp các thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và giải quyết khiếu nại, giải đáp thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ.

3. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, người dùng được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của iPub.

4. Đối với người đăng tải dự án sẽ được thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho cuốn sách, được truyền thông trên các kênh online mà iPub hiện có.

II. Trách nhiệm của người sử dụng:

1. Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.

2. Người sử dụng có trách nhiệm tháo gỡ những nội dung vi phạm do mình đăng tải ngay lập tức đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan về nội dung đăng tải đó.

3. Người sử dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho iPub về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

4. Chịu toàn bộ các trách nhiệm pháp lý liên quan đến toàn bộ nội dung đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn tính hợp pháp của nội dung, quyền sở hữu trí tuệ và các chấp thuận cần thiết khác từ cơ quan có thẩm quyền.

5. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho iPub theo giá của nội dung niêm yết

6. Cung cấp thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc khi iPub có yêu cầu.

7. Cam kết là chủ sở hữu quyền tác giả duy nhất đối với Tác phẩm; việc khai thác, sử dụng tất cả các tài liệu có trong Tác phẩm là hợp pháp.

8. Cam kết trong thời gian Hợp đồng còn hiệu lực, không ký bất kỳ hợp đồng nào khác cho phép bên thứ ba khai thác Tác phẩm, cũng như đảm bảo tại thời điểm ký kết Hợp đồng này, không có hợp đồng nào khác về việc khai thác Tác phẩm còn giá trị hiệu lực.

9. Có trách nhiệm gửi các thông tin phản hồi của độc giả, khách hàng về tác phẩm cho iPub để iPub kịp thời sửa chữa và điều chỉnh nội dung trên hệ thống.

III. Cam kết của iPub:

1. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm iPub.

2. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng iPub, tuy nhiên iPub chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, iPub không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

4. Có trách nhiệm thông báo cho Người Sử Dụng kịp thời và chính xác về các vấn đề liên quan đến dự án.

5. Chịu trách nhiệm nộp thuế cho các chi phí giao dịch trên hệ thống iPub. Phần thuế iPub nộp không trừ vào phần chi phí Người Sử Dụng được nhận hoặc phải chi trả.

Đội ngũ iPub.vn.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!