iPub.vn Covid banner
Chết vì hội họp (Tóm tắt sách)

1442 người đã xem

Chết vì hội họp (Tóm tắt sách)

Ebook
50,000

Đây là bản tóm tắt của sách Chết vì hội họp. Các nội dung trong sách đã được Alpha Books giản lược một cách ngắn gọn và cô đọng nhất song tổng thể vẫn đầy đủ so với bản gốc.

100%

Không từ bỏ ngay khi gặp khó khăn, Patrick Lencioni đã phát hiện ra rằng sự chỉ đạo và cách thức mà các cuộc họp được quản lí thực sự phản ánh các kĩ năng, năng lực lãnh đạo và quản lí của một tổ chức; văn hóa và phạm vi thực sự của nó bao gồm nơi nó thích hợp được xếp hàng đầu.

Những cuộc họp điều hành cung cấp những hình ảnh rõ ràng về những tổ chức bị rạn nứt do tính chất thường, ảo mộng, tính tự mãn hoặc liệu các công ty đi lên nhờ đam mê, sáng tạo, và sự xuất sắc hay không.

Liên quan tới vấn đề này, Lencioni chia sẻ một mô hình họp dựa trên kịch tính, xung đột tích cực và bối cảnh, chúng là những cách thức để cải thiện cơ cấu, sự tham gia, năng suất và hiệu quả của cuộc họp. Kết quả là sự tương tác khéo léo và linh hoạt dẫn đến hiệu quả kinh doanh tích cực.


Không từ bỏ ngay khi gặp khó khăn, Patrick Lencioni đã phát hiện ra rằng sự chỉ đạo và cách thức mà các cuộc họp được quản lí thực sự phản ánh các kĩ năng, năng lực lãnh đạo và quản lí của một tổ chức; văn hóa và phạm vi thực sự của nó bao gồm nơi nó thích hợp được xếp hàng đầu.

Những cuộc họp điều hành cung cấp những hình ảnh rõ ràng về những tổ chức bị rạn nứt do tính chất thường, ảo mộng, tính tự mãn hoặc liệu các công ty đi lên nhờ đam mê, sáng tạo, và sự xuất sắc hay không.

Liên quan tới vấn đề này, Lencioni chia sẻ một mô hình họp dựa trên kịch tính, xung đột tích cực và bối cảnh, chúng là những cách thức để cải thiện cơ cấu, sự tham gia, năng suất và hiệu quả của cuộc họp. Kết quả là sự tương tác khéo léo và linh hoạt dẫn đến hiệu quả kinh doanh tích cực.Tác giả


Bình luận

Các Sản phẩm khác

Dành riêng cho bạn

Có thể bạn quan tâm
Đặt sách ngay
Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!