iPub.vn Covid banner
Bán hàng chiến lược mới (Tóm tắt sách)

735 người đã xem

Bán hàng chiến lược mới (Tóm tắt sách)

Ebook
50,000

Động lực tiếp cận trong cuốn Bán hàng chiến lược mới là một triết lý bán hàng không mấy lôi cuốn. Chìa khóa đảm bảo thành công trong bán hàng là tất cả các mục tiêu bán hàng phải được quản lý như một kế hoạch chung. Những người bán hàng phải tạo ra một khuôn khổ thúc đẩy đôi bên cùng có lợi; một giao dịch cùng có lợi mà cả người mua và người bán cùng đạt được lợi nhuận.

0% của 25,000,000

Cuốn sách Bán hàng chiến lược mới giúp độc giả phân loại các dữ liệu khó hiểu và thông tin liên quan đến mọi hình thức bán hàng phức tạp; cuốn sách cũng cung cấp cho người đọc một phương pháp đáng tin cậy cho việc phân tích các dữ liệu, xác định vị trí bản thân tốt hơn, và cả việc chấm dứt các thỏa thuận kinh doanh.Cuốn sách Bán hàng chiến lược mới giúp độc giả phân loại các dữ liệu khó hiểu và thông tin liên quan đến mọi hình thức bán hàng phức tạp; cuốn sách cũng cung cấp cho người đọc một phương pháp đáng tin cậy cho việc phân tích các dữ liệu, xác định vị trí bản thân tốt hơn, và cả việc chấm dứt các thỏa thuận kinh doanh.
Nhóm Tác giả


Bình luận

Các Sản phẩm khác

Dành riêng cho bạn

Có thể bạn quan tâm
Đặt sách ngay
Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!