iPub.vn Covid banner
Cạnh tranh hợp tác (Tóm tắt sách)

713 người đã xem

Cạnh tranh hợp tác (Tóm tắt sách)

Ebook
50,000

Cạnh tranh hợp tác kết hợp những ưu điểm của hai khái niệm cạnh tranh và hợp tác vào một khuôn khổ mới và năng động hơn nhằm tạo nhiều lợi nhuận hơn và xoay chuyển những lợi ích của bạn bằng cách thay đổi môi trường kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến công ty của bạn.

100%

Cạnh tranh hợp tác chỉ ra rằng các mối quan hệ kinh doanh có nhiều hơn một khía cạnh. Kết quả là, đôi khi điều này nghe như một nghịch lý. Nhưng đây là một phần của việc biến cạnh tranh hợp tác trở thành một nhận thức mạnh mẽ như vậy. Lạc quan nhưng không ngờ nghệch. Nó thúc đẩy các động thái trong khi giúp bạn thoát khỏi cạm bẫy. Nó khuyến khích bạn giành thái độ tốt cho những người chơi khác và đồng thời giúp bạn giữ vững tinh thần cũng như giữ được sự hợp lý.


Cạnh tranh hợp tác chỉ ra rằng các mối quan hệ kinh doanh có nhiều hơn một khía cạnh. Kết quả là, đôi khi điều này nghe như một nghịch lý. Nhưng đây là một phần của việc biến cạnh tranh hợp tác trở thành một nhận thức mạnh mẽ như vậy. Lạc quan nhưng không ngờ nghệch. Nó thúc đẩy các động thái trong khi giúp bạn thoát khỏi cạm bẫy. Nó khuyến khích bạn giành thái độ tốt cho những người chơi khác và đồng thời giúp bạn giữ vững tinh thần cũng như giữ được sự hợp lý.Nhóm Tác giả


Bình luận

Các Sản phẩm khác

Dành riêng cho bạn

Có thể bạn quan tâm
Đặt sách ngay
Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!