iPub.vn Covid banner
Chủ nghĩa tư bản 4.0 (Tóm tắt sách)

1056 người đã xem

Chủ nghĩa tư bản 4.0 (Tóm tắt sách)

Ebook
50,000

Đây là bản tóm tắt của sách Chủ nghĩa tư bản 4.0. Các nội dung trong sách đã được Alpha Books giản lược một cách ngắn gọn và cô đọng nhất song tổng thể vẫn đầy đủ so với bản gốc.

100%

Trong cuộc khủng hoảng kinh tế cuối những năm 2000, nhiều người đã cảnh báo rằng toàn bộ hệ thống kinh tế Mỹ đã thất bại hoàn toàn. Trong Chủ nghĩa tư bản 4.0, tác giả Anatole Kaletsky đã lập luận rằng cuộc khủng hoảng này chỉ là khởi đầu cho giai đoạn tiếp theo trong một hệ thống xã hội thích nghi có khả năng thay đổi theo môi trường của nó. Kaletsky đã vạch ra ba quá trình chuyển đổi lớn đầu tiên của chủ nghĩa tư bản trong lịch sử và cho rằng quá trình chuyển đổi thứ tư cùng sự ra đời của một nền kinh tế mới, mà ông gọi là Chủ nghĩa tư bản 4.0, hiện đang diễn ra. Cuộc chuyển đổi này sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa chính trị, kinh tế, Chính phủ và thị trường. Những nhà ra quyết định phải tạo ra một sự cân bằng giữa chính sách công và tư, hoặc công cuộc chuyển đổi sẽ được dẫn dắt bởi một mô hình chủ nghĩa tư bản khác tương tự như mô hình nổi lên ở các quốc gia phương Đông, như Trung Quốc.


Trong cuộc khủng hoảng kinh tế cuối những năm 2000, nhiều người đã cảnh báo rằng toàn bộ hệ thống kinh tế Mỹ đã thất bại hoàn toàn. Trong Chủ nghĩa tư bản 4.0, tác giả Anatole Kaletsky đã lập luận rằng cuộc khủng hoảng này chỉ là khởi đầu cho giai đoạn tiếp theo trong một hệ thống xã hội thích nghi có khả năng thay đổi theo môi trường của nó. Kaletsky đã vạch ra ba quá trình chuyển đổi lớn đầu tiên của chủ nghĩa tư bản trong lịch sử và cho rằng quá trình chuyển đổi thứ tư cùng sự ra đời của một nền kinh tế mới, mà ông gọi là Chủ nghĩa tư bản 4.0, hiện đang diễn ra. Cuộc chuyển đổi này sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa chính trị, kinh tế, Chính phủ và thị trường. Những nhà ra quyết định phải tạo ra một sự cân bằng giữa chính sách công và tư, hoặc công cuộc chuyển đổi sẽ được dẫn dắt bởi một mô hình chủ nghĩa tư bản khác tương tự như mô hình nổi lên ở các quốc gia phương Đông, như Trung Quốc.Tác giả


Bình luận

Các Sản phẩm khác

Dành riêng cho bạn

Có thể bạn quan tâm
Đặt sách ngay
Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!