iPub.vn Covid banner
Đầu tư tương lai

1430 người đã xem

Đầu tư tương lai

Ebook
50,000
99,000 -49%

Đầu tư tương lai nằm trong Tủ sách Học làm người của học giả Hoàng Xuân Việt, với những bài học vô cùng thiết thực, dù đã trải qua một thế kỷ nhưng vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho người trẻ thời nay.

5% của 5,000,000

Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết, mỗi bài viết là một quan điểm, một tính tình, những việc mà chúng ta cần làm để có một tương lai xán lạn và thành công. Đó là bạn nên lên kế hoạch đầu tư vốn học cho bản thân như thế nào? Bạn đang làm việc có chương trình không? Những bước chọn lựa nào là định mệnh, là bước ngoặt của đời bạn? 

Trong cuốn sách, học giả Hoàng Xuân Việt chỉ ra rằng: "Tương lai bao giờ cũng là kết quả của hiện tại. Nói rõ hơn: Tương lai rực rỡ nào cũng là kết quả của hiện tại cần cù cả". Thành công trong tương lai là thứ thành công đòi vốn học kiểu đầu tư bỏ ống. Vốn học này vì không ứng dụng nhãn tiền nên nhiều người coi rẻ. Nhưng nếu bạn ý thức được điều này, đầu tư vốn học từ bây giờ thì sau 5, 10, 15 năm nữa, bạn sẽ được hưởng thành công do biết đầu tư vốn học từ nhiều năm trước.


Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết, mỗi bài viết là một quan điểm, một tính tình, những việc mà chúng ta cần làm để có một tương lai xán lạn và thành công. Đó là bạn nên lên kế hoạch đầu tư vốn học cho bản thân như thế nào? Bạn đang làm việc có chương trình không? Những bước chọn lựa nào là định mệnh, là bước ngoặt của đời bạn? 

Trong cuốn sách, học giả Hoàng Xuân Việt chỉ ra rằng: "Tương lai bao giờ cũng là kết quả của hiện tại. Nói rõ hơn: Tương lai rực rỡ nào cũng là kết quả của hiện tại cần cù cả". Thành công trong tương lai là thứ thành công đòi vốn học kiểu đầu tư bỏ ống. Vốn học này vì không ứng dụng nhãn tiền nên nhiều người coi rẻ. Nhưng nếu bạn ý thức được điều này, đầu tư vốn học từ bây giờ thì sau 5, 10, 15 năm nữa, bạn sẽ được hưởng thành công do biết đầu tư vốn học từ nhiều năm trước.Tác giả


Bình luận

Các Sản phẩm khác

Dành riêng cho bạn

Có thể bạn quan tâm
Đặt sách ngay
Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!