iPub.vn Covid banner
Lãnh đạo trong thời kỳ kinh tế không ổn định (Tóm tắt sách)

815 người đã xem

Lãnh đạo trong thời kỳ kinh tế không ổn định (Tóm tắt sách)

Ebook
50,000

Dù đang lãnh đạo một công ty, một đơn vị kinh doanh hay chỉ một nhóm nhỏ thì cuốn "Lãnh đạo trong thời kỳ kinh tế không ổn định" vẫn sẽ là công cụ vô giá để định hướng dòng chảy kinh tế đang rất hỗn loạn ngày nay.

0% của 25,000,000

Kinh tế rối loạn đã vượt quá dự đoán của con người, và những công ty hiếm hoi đương đầu với cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới này ngay từ những ngày đầu sẽ trụ vững cho đến khi cơn bão qua đi. Nhà tư vấn nổi tiếng Ram Charan đã lần theo những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng và xác định rằng các nhà quản lý hiên nay cần tập trung vào những điều cần đặc biệt ưu tiên, ông còn cung cấp những hướng dẫn rõ ràng cho các nhà quản lý vào điều hành hàng đầu. Từ những vấn đề đáng quan tâm về quản lý đến các vấn đề về tài chính, tiếp thị, kinh doanh hay các vấn đề về sản xuất, cuốn “Lãnh đạo trong thời kỳ kinh tế không ổn định” được coi như cuốn sách vỡ lòng trong việc nắm bắt các cơ hội và duy trì lợi nhuận trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay.

Bạn sẽ học được cách đương đầu với tình hình biến động của tiền mặt và tín dụng, ngân sách thu hẹp, thị trường sụp đổ, tinh thần làm việc suy giảm, các nhà cung cấp biến mất..., và trên hết, bạn cần phải giữ một “cái đầu lạnh” và có phương pháp nhìn nhận vấn đề một cách hợp lý và cải tiến, thay vì cứ chạy theo lối mòn của những người đi trước.


Kinh tế rối loạn đã vượt quá dự đoán của con người, và những công ty hiếm hoi đương đầu với cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới này ngay từ những ngày đầu sẽ trụ vững cho đến khi cơn bão qua đi. Nhà tư vấn nổi tiếng Ram Charan đã lần theo những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng và xác định rằng các nhà quản lý hiên nay cần tập trung vào những điều cần đặc biệt ưu tiên, ông còn cung cấp những hướng dẫn rõ ràng cho các nhà quản lý vào điều hành hàng đầu. Từ những vấn đề đáng quan tâm về quản lý đến các vấn đề về tài chính, tiếp thị, kinh doanh hay các vấn đề về sản xuất, cuốn “Lãnh đạo trong thời kỳ kinh tế không ổn định” được coi như cuốn sách vỡ lòng trong việc nắm bắt các cơ hội và duy trì lợi nhuận trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay.

Bạn sẽ học được cách đương đầu với tình hình biến động của tiền mặt và tín dụng, ngân sách thu hẹp, thị trường sụp đổ, tinh thần làm việc suy giảm, các nhà cung cấp biến mất..., và trên hết, bạn cần phải giữ một “cái đầu lạnh” và có phương pháp nhìn nhận vấn đề một cách hợp lý và cải tiến, thay vì cứ chạy theo lối mòn của những người đi trước.Tác giả


Bình luận

Các Sản phẩm khác

Dành riêng cho bạn

Có thể bạn quan tâm
Đặt sách ngay
Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!