Chưa phát hành Sinh năm 1972

Sinh năm 1972

Sách giấy
100,000
200,000 -50%
Ebook
50,000
200,000 -75%

Dự kiến giao sách giấy: 01/10/2019

Tự truyện của Nguyễn Cảnh Bình.


1,850,000 đã đặt hàng bởi 19 người
0% của 2,147,483,647
Còn 70 ngày

Cuốn  tự truyện của tôi - Nguyễn Cảnh Bình kể về toàn bộ quá trình học tập, trưởng thành và phát triển của bản thân. Những thành công/thất bại và những mong muốn và kế hoạch tiếp theo...

Đặc biệt trong cuốn sách tôi nhấn mạnh giai đoạn có những bước ngoặt, biến động trong cuộc sống khoảng 1986-1992 và giai đoạn thay đổi tư duy 1996-1998, và việc thành lập Alpha Books và quá trình làm sách, xuất bản, hoạt động xã hội từ 2004 đến nay...

Cuốn  tự truyện của tôi - Nguyễn Cảnh Bình kể về toàn bộ quá trình học tập, trưởng thành và phát triển của bản thân. Những thành công/thất bại và những mong muốn và kế hoạch tiếp theo...

Đặc biệt trong cuốn sách tôi nhấn mạnh giai đoạn có những bước ngoặt, biến động trong cuộc sống khoảng 1986-1992 và giai đoạn thay đổi tư duy 1996-1998, và việc thành lập Alpha Books và quá trình làm sách, xuất bản, hoạt động xã hội từ 2004 đến nay...


Tác giả


Bình luận

Các dự án khác
Dành riêng cho bạn
Có thể bạn quan tâm
Đặt sách ngay