iPub.vn Covid banner
Xây dựng một doanh nghiệp nhỏ mà đến cả Warren Buffet cũng thích (Tóm tắt sách)

1133 người đã xem

Xây dựng một doanh nghiệp nhỏ mà đến cả Warren Buffet cũng thích (Tóm tắt sách)

Ebook
50,000

Trong Xây dựng một doanh nghiệp nhỏ mà đến cả Warren Buffett cũng thích, Adam Brownlee đã đưa ra các nguyên tắc và khái niệm cơ bản mà bất kỳ chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu tương lai một doanh nghiệp nhỏ nào đó không thể bỏ qua.

1% của 25,000,000

Cuốn sách được cấu trúc xung quanh một tập hợp các nguyên tắc cơ bản cốt lõi mà Brownlee đã cho là rất quan trọng đối với nhà đầu tư kinh doanh tỷ phú Warren Buffett. Ông giải thích cách áp dụng những nguyên tắc cơ bản này vào bất kỳ doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ kể cả các công ty lớn như McDonald và Wal-Mart. Là giám đốc của Trung tâm phát triển doanh nghiệp nhỏ tại Đại học Western Kentucky, Brownlee mang cả những kinh nghiệm quý báu của một nhà tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ lẫn một giáo viên về các chủ đề kinh doanh vào cuốn sách.

Xây dựng một doanh nghiệp nhỏ mà đến cả Warren Buffett cũng thích là một nguồn tài nguyên có giá trị cho bất kỳ chủ sở hữu danh nghiệp nhỏ nào dù đã, đang hay sẽ thành lập công ty.


Cuốn sách được cấu trúc xung quanh một tập hợp các nguyên tắc cơ bản cốt lõi mà Brownlee đã cho là rất quan trọng đối với nhà đầu tư kinh doanh tỷ phú Warren Buffett. Ông giải thích cách áp dụng những nguyên tắc cơ bản này vào bất kỳ doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ kể cả các công ty lớn như McDonald và Wal-Mart. Là giám đốc của Trung tâm phát triển doanh nghiệp nhỏ tại Đại học Western Kentucky, Brownlee mang cả những kinh nghiệm quý báu của một nhà tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ lẫn một giáo viên về các chủ đề kinh doanh vào cuốn sách.

Xây dựng một doanh nghiệp nhỏ mà đến cả Warren Buffett cũng thích là một nguồn tài nguyên có giá trị cho bất kỳ chủ sở hữu danh nghiệp nhỏ nào dù đã, đang hay sẽ thành lập công ty.Tác giả


Bình luận

Các Sản phẩm khác

Dành riêng cho bạn

Có thể bạn quan tâm
Đặt sách ngay
Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!